Zlepšení přehrávání zvuku pomocí 360 Upmix

Pomocí 360 Upmix zní přehrávání všech stereofonních zdrojů zvuku, včetně streamování, prostorově. Chcete-li využívat efekty vytvořené touto funkcí, doporučujeme použít sluchátka.
  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Zvuk] > [Nastavení zvuku].
  2. Ťuknutím na přepínač [360 Upmix] povolíte funkci.
  3. Pro výběr režimu ťukněte na [360 Upmix].

Poznámka

  • Funkce je efektivní pouze při použití aplikace kompatibilní s 360 Upmix.
  • Kvalita zvuku původního zdroje zvuku může mít přednost před efekty produkovanými funkcí 360 Upmix. Záleží na obsahu.