Pojmenování vašeho zařízení

Svému zařízení můžete dát jméno. Toto jméno se ukáže ostatním zařízením poté, co jste zapnuli funkci Bluetooth a vaše zařízení je nastaveno jako viditelné.
  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Spárovat nové zařízení] > [Název zařízení].
  2. Zadejte název pro své zařízení.
  3. Ťukněte na [Přejmenovat].