Změny po aktualizaci softwaru na Android 14

Kromě aktualizace softwaru na Android 14, byly také trochu změněny existující funkce. Následují některé z hlavních změn po aktualizaci zařízení na Android 14.

Tato Uživatelská příručka nepopisuje všechny rysy a funkce Android 14. Některé rysy, funkce, nastavení a prvky návrhu obrazovky se mohou lišit od obsahu tohoto Uživatelská příručka po aktualizaci zařízení na Android 14.

Nové funkce na zamykací obrazovce

Teď můžete zobrazit ikony zkratek, například [Svítilna] nebo [Nerušit], a rychle se dostat na každou funkci ze zamykací obrazovky.

Zamykací obrazovka s ikonami zkratek

  1. Dotkněte se prázdné oblasti na výchozí obrazovce a podržte ji. Poté ťukněte na [Tapeta a styl].

  2. Ťukněte na [Obrazovka uzamčení] > [Zkratky].

    Obrázek zobrazující místo, kde ťuknout na obrazovce tapety a stylu

  3. Ťukněte na [Zkratka vlevo] nebo [Zkratka vpravo] a pak vyberte ikonu, kterou chcete zobrazit na zamykací obrazovce.

Poznámka

  • Přepínače [Zobrazit peněženku] a [Zobrazit ovládací prvky zařízení] v [Nastavení] > [Displej] > [Předvolby obrazovky uzamčení] byly odstraněny.

Změny na bočním snímači

  • Mezi nabídkou Boční snímač a nabídkou s více okny lze nyní přepínat přejetím prstem vlevo nebo vpravo na obrazovce a také ťuknutím na jednotlivou kartu.

  • Nastavení [Boční snímač] bylo přesunuto pod nastavení [Operace a zobrazení]. Pro zobrazení nastavení [Boční snímač] najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Operace a zobrazení] > [Boční snímač].