Nabíjení zařízení

Zařízení můžete nabít ze zásuvky nebo z počítače. Zařízení lze používat i během nabíjení.

Pokud je baterie zcela vybitá, může trvat až 10 minut, než zařízení začne reagovat na nabíjení. V průběhu této doby může obrazovka zůstat zcela tmavá a nebude zobrazovat ikonu nabíjení. Plné nabití zcela vybité baterie může trvat několik hodin. Rychlost nabíjení se může lišit v závislosti na okolní teplotě.

Vždy používejte nabíječku a kabel USB značky Sony, protože ostatní typy nabíječek a kabelů USB mohou představovat zvýšené bezpečnostní riziko.

Poznámka

 • Vaše zařízení je vybaveno vestavěnou dobíjecí baterií, kterou může opravit pouze autorizovaný servisní partner Sony. Zařízení nikdy neotvírejte ani nerozebírejte sami. Můžete tak způsobit poškození zařízení, které zruší platnost záruky.

Tip

 • Nabíječka do zásuvky nabije vaše zařízení rychleji, než nabíjení přes počítač. Zařízení lze používat i během nabíjení.

Schéma nabíjení zařízení

 1. Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).
 2. Druhý konec kabelu zapojte do portu USB zařízení.
  Jakmile se zahájí napájení, rozsvítí se oznamovací kontrolka.
 3. Když je zařízení zcela nabito, přímým tahem ven odpojte kabel od zařízení.
  Dávejte pozor, abyste neohnuli konektor.

Indikátor stavu baterie

 • Zelená: Baterie se nabíjí a je nabitá na více než 90 %.
 • Oranžová: Baterie se nabíjí a je nabitá na 15–90 %.
 • Červená: Baterie se nabíjí a je nabitá na méně než 15 %.

Poznámka

 • Pokud se na zařízení objeví níže uvedená zpráva, došlo k závadě nabíjení. Přestaňte zařízení používat a požádejte autorizovaného servisního partnera Sony o opravu.