Přenesení obsahu pomocí karty SD

Fotografie, videa, hudbu a další soubory dokumentů můžete ze starého zařízení přenést pomocí karty SD.

 1. Na starém zařízení zkopírujte data, která chcete na kartu SD přenést, pomocí funkce Úložiště v nabídce nastavení nebo aplikace Soubory.
  Chcete-li zkopírovat kontakty uložené na starém zařízení Android na kartu SD, spusťte aplikaci Kontakty a exportujte kontakty na kartu SD.

  Poznámka

  • Ověřte si předem, zda lze kartu SD použít na starém i novém zařízení.
 2. Vložte kartu SD, na kterou jste zkopírovali data, do svého nového zařízení, a poté data přeneste do vnitřního úložiště nového zařízení.
  Chcete-li kopírovat kontakty exportované ze starého zařízení Android na kartu SD, spusťte aplikaci Kontakty a pak je importujte.

 3. Zkontrolujte přenesená data pomocí příslušné aplikace.