Měření expozice

Měření expozice měří množství světla, které dopadá na objekt, a optimalizuje tak expozici.

Měření expozice je automaticky upraveno při pořizování fotografií a videa.
Expozici můžete upravit ručně v režimu Ručně, například pro určitou část fotografie.

 1. Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] > (ikona manuálního režimu).
 2. Ťukněte na (ikona nastavení) > [Měření expozice] a vyberte možnost expozice.
 3. Zavřete nabídku nastavení.
  Nastavení se uloží.
 4. Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

Poznámka

 • Toto nastavení je dostupné pouze pro hlavní fotoaparát.

Nastavení měření

 • Tvář: Změří množství světla na obličeji a upravuje expozici tak, aby obličej nebyl ani příliš tmavý, ani příliš světlý.
 • Střed.: Určí střed obrázku a nastaví expozici na základě jasu objektu.
 • Jednobod.: Nastaví expozici pro velmi malou část objektu.
 • Průměrové: Měří průměrný jas celé obrazovky.