Chytré ovládání podsvícení

Funkce chytré ovládání podsvícení udržuje obrazovku zapnutou tak dlouho, dokud zařízení držíte v ruce. Jakmile zařízení položíte, obrazovka se vypne podle nastavení vypnutí obrazovky.
  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Displej] > [Chytré řízení podsvícení].
  2. Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete funkci.