Pomoc při zvětšení kompozice

Před vyfocením si můžete zobrazit náhled, jak budou fotografie vypadat po přiblížení. Funkce [Pomoc při zvětšení kompozice] je k dispozici jenom když je hlavní fotoaparát v režimu fotografování.
  1. Při používání hlavního fotoaparátu přejeďte prstem po obrazovce a vyberte režim fotografie.
  2. Ťukněte na (ikona nastavení).
  3. Ťukněte na [Pomoc při zvětšení kompozice] > [Zapnuto].
  4. Zavřete nabídku nastavení.
    Zobrazí se rámečky s poměrem přiblížení.
  5. Vycentrujte objekt v rámečku a potom ťuknutím na poměr přiblížení přibližte.
    Můžete také přiblížit nebo oddálit zobrazení přetažením tlačítka úhlu, stažením nebo roztažením dvou prstů na obrazovce fotoaparátu nebo pomocí tlačítka hlasitosti.