Expozice

K dosažení lepší expozice v prostředí se špatným osvětlením změňte jas pro fotografie a videa.

Pokud používáte režim Ručně pro fotografie, změňte hodnotu expozice.

  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] > (ikona manuálního režimu).
  2. Ťukněte na [EV] a přetažením posuvníku upravte hodnotu expozice.
    Pro skrytí nebo zobrazení nabídky nastavení ťukněte na (ikona manuálního režimu).
  3. Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.