Prohlížení fotografií a videí

Po pořízení fotografií nebo nahrávání videí můžete fotky a videa v aplikaci Fotky Google prohlížet nebo sdílet.

Prohlížení fotografií a videí při používání aplikace Fotoaparát

Můžete také upravovat fotografie a videa, například nastavením barev nebo ořezáním fotografií.

  1. Při používání fotoaparátu ťuknutím na miniaturu (A) otevřete požadovanou fotografii nebo video.

    Obrázek znázorňující polohu miniatury na displeji fotoaparátu.

  2. Fotografie a videa můžete zobrazovat přejetím prsty doleva nebo doprava.

Tip

  • Chcete-li sdílet fotografii nebo video, ťukněte na (ikona sdílení), a pokud je chcete editovat, ťukněte na (ikona úprav). Pokud chcete skrýt nebo ukázat ikony, ťukněte na obrazovku.

Zobrazení dříve pořízených fotografií nebo nahraných videí

  1. Spusťte aplikaci Fotky Google.

Tip