Zvuk

Po aktivaci Zvuk fotoaparát vydá zvuk, když pořídíte fotografii nebo když zahájíte či ukončíte nahrávání videa. Při použití samospouště se odpočet ohlásí sérií pípnutí.
  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na (ikona nastavení).
  2. Ťuknutím na přepínač [Zvuk] povolíte nebo zakážete.
    Nastavení se uloží.