Režim místního okna

V horní části aplikace spuštěné v režimu celé obrazovky si můžete zobrazit další aplikaci v malém překryvném okně. Při prohlížení dvou aplikací v režimu rozdělené obrazovky můžete v místním okně zobrazit třetí aplikaci.

Používání režimu místního okna

 1. Najděte a ťukněte na (ikona správce oken).
  Zobrazí se nabídka bočního snímače.
  Nabídku bočního snímače můžete také zobrazit dvojím ťuknutím na lištu nebo kolečko bočního snímače.

 2. Ťukněte na aplikaci, kterou chcete zobrazit v malém okně.

  Obrázek znázorňující výběr aplikace, kterou chcete zobrazit, v malém okně.

Zobrazení naposledy použité aplikace v režimu místního okna

 1. Ťukněte na (tlačítko přehledu) na navigačním panelu.

  Snímek zobrazující polohu tlačítka přehledu v pravé spodní části.

 2. Přejetím prstu doleva nebo doprava vyberte aplikaci, kterou chcete zobrazit v malém okně, a pak ťukněte na [Místní okno].

  Obrázek ukazující, kde přejet prstem a vybrat aplikaci, kterou chcete zobrazit v malém okně, a polohu tlačítka přepínače místního okna

 3. Přejetím prstu doleva nebo doprava vyberte aplikaci, kterou chcete zobrazit na celé obrazovce, a ťukněte na ni.

  Obrázek znázorňující, kde přejet prstem pro výběr aplikace, kterou chcete zobrazit na celé obrazovce v režimu místního okna

Místní okno – přehled

Snímek ukazující, kde se každá ikona nachází v místním okně. Pravá horní oblast zleva doprava, 1 až 6.

 1. Přetažením změníte velikost okna.
 2. Tažením posunete okno.
 3. Ťuknutím ukončíte režim místního okna a zobrazíte režim celé obrazovky.
 4. Ťuknutím maximalizujte okno.
 5. Ťuknutím zobrazíte ikonu okna.
 6. Ťuknutím zavřete okno.


Poznámka

 • Režim místního okna nepodporují všechny aplikace.
 • Režim místního okna nemusí být k dispozici. Záleží na funkci nebo aplikaci, kterou používáte, například při používání aplikace fotoaparátu.