Pořízení fotografie nebo nahrání videa

Tato část popisuje základní činnosti fotoaparátu.

 1. Spuštění fotoaparátu.
  • Dotkněte se (ikona fotoaparátu) na zamykací obrazovce a podržte ji.
  • Ťukněte na (ikona fotoaparátu) na panelu aplikací.
  • Dvakrát stiskněte tlačítko napájení. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Spuštění fotoaparátu] a potom ťuknutím na přepínač povolte funkci.
 2. Přejeďte prstem po obrazovce a vyberte režim fotografií nebo videa.
 3. Ťukněte na tlačítko závěrky.

Poznámka

 • Upozorňujeme, že některé funkce nemusí být k dispozici, protože záleží na nastaveních.

Tip

 • Zkontrolujte, zda jsou objektivy čisté. Otisk prstu nebo drobná nečistota mohou kvalitu fotografie snížit.
 • Pokud potřebujete více času na přípravu nebo chcete zabránit rozmazání fotografie, použijte samospoušť.
 • Pravidelně kontrolujte stav paměti zařízení. Fotografie a videa ve vysokém rozlišení využívají více paměti.
 • Můžete skenovat kódy QR Code.

tlačítko závěrky

Tlačítko závěrky se používá odlišně v závislosti na režimu záznamu a aktivovaných funkcích.

 • (tlačítko závěrky): Pořízení fotografie

 • (tlačítko nahrávání): Nahrávání videa

 • (tlačítko pauza): Pozastavení videa

 • (tlačítko nahrávání): Pokračování v záznamu

 • (tlačítko stop): Ukončení záznamu videa

 • (ikona zapnuté samospouště): Samospoušť je aktivní

 • (ikona zapnutého fotografování dotykem): Fotografování dotykem je aktivní

 • (ikona zapnutého fotografování dotykem a samospouště): Fotografování dotykem a Samospoušť jsou aktivní