Režim STAMINA

Režim STAMINA prodlužuje dobu, po kterou baterie nepotřebuje nabíjení tím, že zakáže některé funkce zařízení. Když zapnete Režim STAMINA, zobrazení se přepne do režimu Tmavý motiv.

V závislosti na úrovni režimu STAMINA budou za účelem snížení spotřeby baterie omezeny nebo zakázány různé funkce.

Režim STAMINA můžete zapnout nebo vypnout automaticky podle úrovně nabití baterie. Podle pokynů na obrazovce vyhledejte podrobná nastavení.

  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Baterie] > [Režim STAMINA].
  2. Ťuknutím na přepínač [Použít režim STAMINA] povolíte funkci.

Tip

  • Chcete-li z Režim STAMINA vyjmout konkrétní aplikace, přepněte nastavení [Využití baterie] každé aplikace na [Neomezeno]. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Aplikace], vyberte aplikaci, kterou chcete vyjmout, a pak ťukněte na [Baterie] > [Neomezeno].