Zastavení aplikací a služeb

Pokud není výkon zařízení nebo aplikací optimální, zkuste ukončit spuštění aplikací a služeb.
  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Aplikace].
  2. Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na [Vynutit ukončení] > [OK].