Pořízení fotografie pomocí blesku

Používejte blesk podle objektu a světelných podmínek.
  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na ikonu blesku na obrazovce, například na (ikona automatického blesku).
  2. V případě potřeby změňte nastavení blesku.
  3. Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii nebo záznam videa.

Poznámka

  • Dostupná nastavení závisejí na režimu snímání, fotografování a režimu videa.

Tip

  • Pokud je pozadí jasnější než objekt, pomocíVynutit blesk odstraňte nežádoucí tmavé stíny.