Přenos hudby z počítače do zařízení

Existují dva způsoby, jak přenést hudbu z počítače do zařízení:

  • Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Přetáhněte stavový řádek dolů, ťukněte na oznámení o nastavení připojení USB a pak ťukněte na [Klepnutím zobrazíte další možnosti.] > [Přenos souborů]. Na počítači přetáhněte hudební data do složky v zařízení, například do složky Music.

  • Na počítači uložte mediální soubory pomocí disku Google. Poté synchronizujte data v zařízení po přihlášení k účtu Google.

Poznámka

  • Aplikace Hudba nemusí podporovat všechny formáty hudebních souborů.