Pořízení snímku obrazovky

Můžete pořídit snímek jakékoli obrazovky zařízení a uložit jej jako snímek obrazovky. Po pořízení snímku obrazovky můžete snímek zobrazit, upravit a sdílet. Snímky obrazovky, které pořizujete, se automaticky ukládají do vnitřního úložiště zařízení.
 1. Současně stiskněte tlačítko snížení hlasitosti (A) a tlačítko napájení (B).

  Obrázek předního pohledu zobrazující tlačítko snížení hlasitosti a tlačítko napájení. Pravá strana, od shora dolů, A a B.

Tip

 • Snímek obrazovky můžete pořídit pomocí nabídky bočního snímače. Dvakrát ťukněte na panel nebo kroužek bočního snímače a pak ťukněte na [Snímek obrazovky].
 • Snímání obrazovky můžete přiřadit ke gestu na liště bočního snímače. Pokud chcete pořídit snímek obrazovky lišty bočního snímače, najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Displej] > [Boční snímač] > [Přiřazení funkcí gest], vyberte gesto z [Dvakrát ťuknout], [Přejetí nahoru] a [Přejetí dolů] a pak ťukněte na [Pořídit snímek obrazovky].

Pořídit snímek obrazovky posouvání

Můžete pořídit snímek obrazovky, který lze posunovat.

Poznámka

 • Posunování snímků obrazovky je dostupné, pokud aplikace tuto funkci podporuje.
 1. Současně stiskněte tlačítko snížení hlasitosti a tlačítko napájení.

 2. Ťukněte na [Zvětšit záběr snímku].

  Obrázek ilustrující polohu tlačítka zvětšení záběru snímku v pravé spodní části.

 3. Táhnutím čáry upravte oblast snímku obrazovky a pak ťukněte na [Uložit].

  Obrázek zobrazující polohu tlačítka uložit v levé horní části.

Pořídit snímek obrazovky nedávno použité aplikace

 1. Ťukněte na (tlačítko přehledu) na navigačním panelu.

  Snímek zobrazující polohu tlačítka přehledu v pravé spodní části.

 2. Přejetím prstu doleva nebo doprava vyberte aplikaci, jejíž snímek obrazovky chcete pořídit, a pak ťukněte na [Snímek obrazovky].

  Snímek ukazující, kde přejet prstem a vybrat aplikaci, z které chcete pořídit snímek obrazovky, a polohu tlačítka snímku obrazovky