Uvolnění místa ve vnitřním úložišti

Pokud se zařízení zpomalí nebo se náhle vypnou aplikace, může to vyřešit uvolnění místa ve vnitřním úložišti. Odstraňte soubory a odinstalujte aplikace, které nepoužíváte, abyste uvolnili místo.
  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Úložiště].
  2. Ťukněte na [Uvolnit místo].
  3. Vyberte kartu Procházení.
  4. Odstraňte složky nebo soubory nebo odinstalujte aplikace.
    • Chcete-li smazat složky nebo soubory, vyberte vnitřní paměťovou složku, vyberte složku nebo soubor ke smazání, ťukněte na položku (ikona další) a pak ji odstraňte.
    • Chcete-li odinstalovat aplikace, vyberte složku aplikací, ťukněte na (ikona další) pro aplikaci, kterou již nepoužíváte, a poté ji odinstalujte.