Hlasitost a vibrace

Hlasitost a vibrace lze změnit buď pomocí tlačítka hlasitosti, nebo změnou nastavení.

Můžete změnit hlasitost vyzvánění, médií, budíku a příchozích volání. Kromě toho můžete nastavit zařízení na vibrace.

Poznámka

 • Nastavení aplikace může potlačit vybrané nastavení hlasitosti a vibrací.

Změna hlasitosti

 1. Stisknutím tlačítka zvýšení nebo snížení hlasitosti změníte hlasitost média.
  Objeví se posuvník hlasitosti média a změní se hlasitost média. Hlasitost média můžete také změnit přetažením posuvníku.
 2. Chcete-li změnit hlasitost hovoru, vyzvánění a oznámení nebo budíku, ťukněte na (ikona další).
  Pomocí posuvníků nastavte hlasitost. Ťukněte na [Zobrazit další] pro další možnosti.

Aktivace vibračního režimu

 1. Stiskněte tlačítko zvýšení nebo snížení hlasitosti.
 2. Ťukněte na ikonu zobrazenou nad posuvníkem a poté vyberte (ikona vibrací).

Aktivace zvuku s vibracemi pro příchozí hovory

 1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Zvuk] > [Vibrace u volání].
 2. Vyberte požadovanou možnost.