ISO

ISO určuje, jak citlivý je fotoaparát na světlo. Nízká hodnota ISO znamená nižší citlivost a vysoká hodnota ISO naopak citlivost vyšší. S vyšší citlivostí mohou být vaše fotografie rozostřené.

Vyšší hodnota ISO se používá při fotografování pohybujících se objektů nebo při pořizování fotografií při slabém osvětlení bez blesku.

Pokud je světla příliš, použije se nejnižší nastavení ISO, abyste dosáhli co nejvyšší kvality snímku.

ISO se automaticky upraví při přijímání fotografií a videa.

  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] > (ikona manuálního režimu).
  2. Ťukněte na [ISO] a přetažením posuvníku upravte hodnotu ISO.
    Pro skrytí nebo zobrazení nabídky nastavení ťukněte na (ikona manuálního režimu).
  3. Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

Poznámka

  • Toto nastavení je dostupné pouze pro hlavní fotoaparát.