Nastavení náhledu fotografií

Můžete nastavit, že se ihned po pořízení fotografie zobrazí náhled.
  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na (ikona nastavení).
  2. Ťukněte na [Automatický náhled fotek] a vyberte možnost.
    Nastavení se uloží.

Náhled nastavení

  • Zapnuto: Po pořízení fotografie se její náhled po dobu tří sekund zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky a následně se fotografie uloží.
  • Pouze přední fotoaparát: Po pořízení fotografie předním fotoaparátem se její náhled po dobu tří sekund zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky a následně se fotografie uloží.
  • Vypnuto: Nezobrazí se žádný náhled. Fotografie bude uložena přímo.