Vyvážení bílé

Vyvážení bílé upravuje vyvážení barev za okolních světelných podmínek.

Vyvážení bílé je automaticky upraveno při pořizování fotografií a videa. V režimu Ručně můžete úpravy vyvážení bílé provést ručně.

  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] > (ikona manuálního režimu).
  2. Ťukněte na [WB] a vyberte jednu z předdefinovaných podmínek osvětlení, například (ikona vyvážení bílé při zatažené obloze).
    Pro skrytí nebo zobrazení nabídky nastavení ťukněte na (ikona manuálního režimu).
  3. Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

Nastavení vyvážení bílé

  • (ikona automatického vyvážení bílé): Automaticky upraví vyvážení barev

  • (ikona vyvážení bílé při zatažené obloze): Upraví vyvážení bílé pro oblačné počasí

  • (ikona vyvážení bílé u denního světla): Nastaví vyvážení barev pro slunečné počasí venku

  • (ikona vyvážení bílé u zářivek): Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení

  • (ikona vyvážení bílé u žárovek): Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami