O této příručce

Toto je uživatelská příručka Xperia 10 IV pro verzi softwaru Android 12. Pokud si nejste jisti, jaká verze softwaru je v zařízení spuštěna, můžete ji zjistit v nabídce Nastavení.

Informace o běžných funkcích a nastaveních systému Android (například základní nastavení systému Android, nastavení Wi-Fi, nastavení výchozí obrazovky, přenosu obsahu, navigaci na panelu aplikací, oznámení a dalších funkcích aplikace Google) viz support.google.com/android/.

Poznámka

  • Aktualizace systému a aplikací mohou funkce na vašem zařízení zobrazit jinak, než jak je popsáno v této uživatelské příručce. Verze systému Android nemusí být aktualizací ovlivněna.
  • Všechny obrázky použité jako vzorové obrázky v této uživatelské příručce jsou pouze pro ilustrativní účely a nebyly pořízeny skutečným zařízením.

Kontrola aktuální verze softwaru a čísla modelu zařízení

Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Informace o telefonu]. Aktuální verze softwaru se zobrazí v [Číslo sestavení]. Aktuální číslo modelu se zobrazí v [Model].

Omezení služeb a funkcí

Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nemusí být podporovány ve všech zemích nebo regionech či všemi sítěmi a poskytovateli služeb. Mezinárodní tísňové číslo GSM lze vždy použít ve všech zemích, regionech, sítích a všemi poskytovateli služeb, pokud je zařízení připojeno k mobilní síti. Pokud chcete ověřit dostupnost specifické služby nebo funkce a zjistit, zda jsou účtovány další poplatky za přístup nebo používání, obraťte se na svého mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Použití některých funkcí a aplikací popsaných v této příručce může vyžadovat přístup k Internetu. Při připojení k Internetu pomocí zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátového připojení.