Použití služeb určování polohy

Služby pro určení polohy umožňují aplikacím, jako jsou Mapy nebo fotoaparát, používat informace z mobilní sítě nebo ze sítě Wi-Fi a systému GPS (globální poziční systém) k určení vaší přibližné polohy.

Abyste pomocí svého zařízení mohli zjistit, kde jste, musíte povolit služby určování polohy.

Další informace naleznete na support.google.com/.

  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Poloha].
  2. Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete služby zjišťování polohy.

Zvýšení přesnosti GPS

Při prvním použití funkce GPS ve vašem zařízení může nalezení polohy trvat několik minut. K usnadnění hledání doporučujeme ničím nerušený výhled na oblohu. Stůjte klidně a nezakrývejte anténu GPS. Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale ne přes většinu pevných předmětů, jako například budovy nebo hory. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.