Kreativní efekt

Pomocí aplikace Kreativní efekt můžete přednastavit efekty a barevné filtry před pořízením fotografie nebo záznamu videa.
  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] > (ikona kreativních efektů).
  2. Přejetím prstem můžete procházet filtry nebo ťuknutím na filtr můžete zobrazit náhled efektu.
  3. Ťuknutím na (ikona použití kreativních efektů) použijete filtr a vrátíte se na obrazovku fotoaparátu.
  4. Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii nebo záznam videa.

Tip

  • Ťuknutím na (ikona přepnutí filtru) můžete přepínat filtry.