Chytrá práce s hovory

Příchozí hovory můžete zpracovávat, aniž byste se dotkli obrazovky. Stačí zapnout funkci inteligentní práce s hovory. Jakmile je aktivována, můžete zpracovávat hovory následujícím způsobem:

  • Přijetí: přiložte zařízení k uchu.
  • Odmítnutí: zatřepejte zařízením.
  • Vypnutí vyzvánění: odložte zařízení obrazovkou dolů.
  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Chytrá práce s hovory].
  2. Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete funkci.