Rámeček 1:1

Při fotografování si můžete prohlédnout kompozici 1:1 a později ji upravit v poměru stran 1:1.
  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na (ikona nastavení).
  2. Ťuknutím na přepínač [Rámeček 1:1] povolíte funkci.
    Nastavení se uloží.