Poslech hudby

Aplikace hudba umožňuje poslech vaší oblíbené hudby.

Přehrávač hudby – přehled

Snímek ukazující, kde se každá funkce nachází v nabídce přehrávače hudby. Horní oblast zleva doprava, 1 až 4. Horní polovina obrazovky, 5. Dolní polovina obrazovky, 6 až 10. Spodní oblast zprava doleva, 11 až 15.

 1. Minimalizace přehrávače přes celou obrazovku
 2. Hledání všech skladeb uložených v zařízení
 3. Zobrazení fronty přehrávání
 4. Zobrazení dalších možností
 5. Obal alba (je-li k dispozici)
 6. Přidání nebo odebrání skladby jako oblíbené
 7. Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby
 8. Přidání skladby na seznam skladeb
 9. Ukazatel průběhu – přetažením nebo ťuknutím provedete rychlý posun dopředu nebo dozadu
 10. Délka aktuální skladby
 11. Opakování aktuální skladby nebo všech skladeb ve frontě přehrávání
 12. Ťuknutím přejdete na další skladbu, dotykem a podržením se rychle posunete dopředu v aktuální skladbě
 13. Přehrání nebo pozastavení skladby
 14. Ťuknutím přejděte na začátek aktuální skladby, dotekem a podržením aktuální skladbu přetočte
 15. Náhodné přehrávání skladeb ve frontě přehrávání


Úvodní obrazovka aplikace hudba

Snímek ukazující, kde se každá funkce nachází na úvodní obrazovce aplikace Hudba. Vlevo nahoře, 1. Oblast středu, 2 a 3. Vpravo dole, 4. Spodní část, 5.

 1. Otevření nabídky aplikace Hudba
 2. Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah
 3. Ťuknutím přehrajete skladbu ve frontě přehrávání
 4. Přehrávání všech skladeb v režimu náhodného přehrávání
 5. Přechod na obrazovku přehrávače hudby


Poznámka

 • Položky chráněné autorskými právy možná nepůjdou přehrát.