Stavový řádek a panel oznámení

Na stavovém řádku v horní části obrazovky se zobrazují ikony oznámení a stavové ikony. Ikony oznámení vás informují o událostech, jako jsou nové zprávy. Stavové ikony informují o stavu baterie a síle signálu připojení k mobilní síti nebo Wi-Fi.

Snímek zobrazující polohu každé funkce. Levá horní oblast, 1. Pravá horní oblast, 2. Horní oblast, 3.

  1. Ikony oznámení
  2. Stavové ikony
  3. Stavový řádek


Zobrazení obsahu oznámení

Když otevřete panel oznámení, můžete zobrazit obsah zobrazených ikon oznámení.

  1. Přetažením stavového řádku směrem dolů otevřete panel oznámení.


Tip

  • Pro rozbalení a zobrazení dalších informací o oznámení ťukněte na (ikona většího rozšíření). Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.
  • Chcete-li v oznámení otevřít aplikaci v místním okně, ťukněte na (ikona místního okna). V místním okně nelze otevřít všechny aplikace.
  • Chcete-li oznámení na panelu oznámení zrušit, přejeďte prstem po oznámení doleva nebo doprava. Ne všechna oznámení lze zrušit.
  • Chcete-li změnit nastavení oznámení, dotkněte se a přidržte oznámení, až se objeví (ikona nastavení) a pak na ně ťukněte.