Před aktualizací zařízení

Aktualizaci softwaru vašeho zařízení doporučujeme v zájmu získání nejnovějších funkcí, vylepšení a oprav chyb. Zajistíte tak optimální funkci zařízení. Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, na stavovém řádku se zobrazí (ikona aktualizace systému). Nové aktualizace lze vyhledat také ručně.

Nejsnadnější způsob provedení aktualizace softwaru je bezdrátový, přímo ze zařízení.

Před aktualizací zařízení věnujte pozornost následujícím bodům:

  • Ujistěte se, že máte dostatečnou úložnou kapacitu.
  • Aktualizace systému a aplikací mohou funkce na vašem zařízení zobrazit jinak, než jak je popsáno v této uživatelské příručce. Verze systému Android nemusí být aktualizací ovlivněna.

Kontrola nového softwaru

  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Aktualizace softwaru].