Datum a čas

Můžete změnit datum a čas v zařízení.
  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Datum a čas].
  2. Ťuknutím na požadovanou položku upravíte a změníte hodnoty.
    • Chcete-li nastavit datum a čas ručně, ťuknutím na přepínač [Automatické datum a čas] funkci vypněte.
    • Chcete-li nastavit časové pásmo ručně, ťuknutím na přepínač [Nastavit časové pásmo automaticky] funkci zakažte.