Změny po aktualizaci softwaru na Android 13

Kromě aktualizace softwaru na Android 13, byly také trochu změněny existující funkce. Následují některé z hlavních změn po aktualizaci zařízení na Android 13.

Tato Uživatelská příručka nepopisuje všechny rysy a funkce Android 13. Některé rysy, funkce, nastavení a prvky návrhu obrazovky se mohou lišit od obsahu tohoto Uživatelská příručka po aktualizaci zařízení na Android 13.

Nová zamykací obrazovka

Na zamykací obrazovce jsou zobrazeny následující ikony. Ke každé funkci se můžete rychle dostat ze zamykací obrazovky, když se ikon dotknete a přidržíte je.

 • Pokud si nainstalujete aplikaci plateb NFC a nakonfigurujete patřičná nastavení, zobrazí se (ikona peněženky).

  (ikona peněženky) na zamykací obrazovce si můžete zobrazit nebo skrýt. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Displej] > [Předvolby obrazovky uzamčení], a poté ťukněte na přepínač [Zobrazit peněženku].

 • Pokud si nainstalujete aplikaci na kontrolu zařízení a nakonfigurujete patřičná nastavení, zobrazí se na zamykací obrazovce (ikona ovládání zařízení).

  (ikona ovládání zařízení) na zamykací obrazovce si můžete zobrazit nebo skrýt. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Displej] > [Předvolby obrazovky uzamčení], a poté ťukněte na přepínač [Zobrazit ovládací prvky zařízení].

Zamykací obrazovka aktualizovaná na Android 13

Tip

 • Připojené externí zařízení můžete ovládat bez odemčení vašeho zařízení. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Displej] > [Předvolby obrazovky uzamčení] a potom ťuknutím na přepínač [Ovládání z uzamknutého zařízení] povolte funkci.

Nový panel Rychlá nastavení

Přejetím prstu od horního okraje obrazovky dvakrát otevřete panel Rychlá nastavení.

Snímek znázorňující dlaždici Naskenovat QR kód ve střední oblasti A spolu s nově přidanou ikonou a aktualizovanou polohou ikon ve spodní oblasti B a C

Otevření čtečky QR kódů z panelu Rychlá nastavení

 1. Na panelu Rychlá nastavení přejetím prstu doleva nebo doprava vyhledejte (Naskenovat QR kód) (A) a poté na ni ťukněte.

Kontrola aktivních aplikací (B)

Ťuknutím zobrazte aktivní aplikace, které mohou ovlivňovat spotřebu baterie, i když je nepoužíváte. Můžete vybrat běžící aplikaci a vypnout ji. Ne všechny aplikace lze vypnout.

Změna polohy ikon (C)

Ťuknutím na (ikona nastavení) otevřete nabídku Nastavení.

Ťuknutím na (tlačítko nabídky napájení) otevřete nabídku vypínače.

Tapeta a styl

Můžete změnit barvu zvýraznění v systému, aby ladila ze zvolenou tapetou.

 1. Dotkněte se prázdné oblasti na výchozí obrazovce a podržte ji. Poté ťukněte na [Tapeta a styl].

  Na obrazovce nastavení [Tapeta a styl] můžete vybrat požadované barvy nebo nastavení.

Změny v aplikaci Camera

Změna ve způsobu zobrazování výsledků načtení QR Code

Způsob zobrazování výsledků načtení QR Code ze změnila z oznámení na banner.

Namiřte fotoaparát na kód QR a ťukněte na banner, který se zobrazí v hledáčku.

Poznámka

 • Na panelu oznámení už se nezobrazují oznámení z QR Code.

Další aktualizované funkce

Výběr karty SIM pro používání pro datové přenosy, pokud používáte dvě karty SIM

Postup nastavení se změnil.

 1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Síť a internet] > [SIM karty].

 2. Vyberte kartu SIM, kterou chcete používat pro přenos dat.

 3. Ťuknutím na přepínač [Mobilní datové přenosy] povolíte funkci.

 4. Pokud budete vyzváni, dokončete postup podle pokynů na obrazovce.