Použití zařízení jako peněženky

Své zařízení můžete použít k placení za zboží bez potřeby skutečné peněženky a můžete spravovat všechny platební služby na jednom místě. Při placení si nezapomeňte zapnout funkci NFC, než přiložíte zařízení ke čtečce karet.
  1. Zkontrolujte, zda je v zařízení povolena funkce NFC.
  2. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení] > [NFC] > [Bezkontaktní platby].
    Zobrazí se seznam platebních služeb.
  3. Spravujte platební služby podle potřeby.
    Můžete například změnit výchozí platební službu.

Poznámka

  • Mobilní platební služby nemusí být ve vaší oblasti dostupné.
  • Pokud používáte dvě karty SIM, platby pomocí funkce NFC budou podporovány pouze pro kartu SIM s podporou funkce NFC, která je v pozici SIM1 držáku karty SIM.