Stavové ikony

 • (ikona síly signálu): Při odesílání a stahování mobilních dat se také zobrazí režim mobilní sítě.

 • (ikona pro žádný signál)

 • (ikona datového roamingu): Používá se mezinárodní roaming.

 • (ikona signálu Wi-Fi): Připojení Wi-Fi je povoleno a data se přenášejí.
  Číslo zobrazené nalevo od ikony se liší podle standardu Wi-Fi aktuálního připojení.

 • (ikona chyby při připojení k Wi-Fi): Připojení Wi-Fi je povoleno, ale není k dispozici žádné připojení k Internetu.

  Tato ikona se také zobrazí při pokusu o připojení k síti přihlašovacího portálu. Po úspěšném přihlášení symbol křížku zmizí.
  Pokud jsou služby Google ve vaší oblasti blokovány, může se symbol křížku zobrazit i v případě, že je zařízení připojeno k síti a k dispozici je funkční připojení k Internetu Wi-Fi.

 • (ikona stavu baterie)

 • (ikona nabíjení baterie)

 • (ikona režimu STAMINA)

 • (ikona spořiče dat)

 • (ikona režimu letadlo)

 • (ikona Bluetooth): Zařízení je připojeno k zařízení kompatibilnímu s Bluetooth.

 • (ikona ztlumení mikrofonu)

 • (ikona hlasitého odposlechu)

 • (ikona režimu Nerušit)

 • (ikona ztlumení)

 • (ikona vibrací)

 • (ikona budíku)

 • (ikona GPS)

Poznámka

 • Nejsou zde uvedeny všechny ikony, které se mohou na zařízení zobrazit. Tento seznam je pouze pro referenční účely a může dojít ke změnám bez předchozího upozornění.