Párování s jiným zřízením Bluetooth

Při párování vašeho zařízení s jiným zařízením můžete například připojit svoje zařízení k náhlavní soupravě Bluetooth nebo k automobilové soupravě Bluetooth a použít tato další zařízení ke sdílení hudby.

Jakmile je vaše zařízení spárováno s jiným zařízením Bluetooth, bude si to vaše zařízení pamatovat.

Ujistěte se, že zařízení, které chcete spárovat, má aktivovanou funkci Bluetooth a je viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.

  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Spárovat nové zařízení].
    Objeví se seznam dostupných zařízení Bluetooth.
  2. Ťukněte na zařízení Bluetooth, s kterým se chcete spárovat.

Připojení vašeho zařízení k jinému zařízení Bluetooth

  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení].
  2. V nabídce [Dříve připojená zařízení] ťukněte na zařízení Bluetooth, ke kterému se chcete připojit.


Chcete-li odpojit zařízení Bluetooth

  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení].
  2. V [Dříve připojená zařízení] ťukněte na (ikona nastavení) vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
  3. Ťukněte na [Zapomenout] > [Zapomenout zařízení].


Poznámka

  • Některá zařízení Bluetooth, například většina náhlavních souprav Bluetooth, vyžadují spárování i připojení k druhému zařízení.