Zvýšení síly signálu Wi-Fi®

Existuje několik způsobů, kterými můžete zlepšit příjem Wi-Fi.

  • Přesuňte zařízení blíže k přístupovému bodu Wi-Fi.
  • Přesuňte přístupový bod Wi-Fi dále od případných překážek či zdrojů rušení.
  • Nezakrývejte anténu Wi-Fi zařízení.