Fotoaparát – přehled

Snímky ukazující, kde se každá funkce nachází na displeji fotoaparátu v orientaci na šířku. Levá horní oblast, 1 až 4. Horní strana zařízení, 5. Pravá oblast 6 až 12. Levá spodní oblast, 13 až 17.

 1. Ťuknutím nastavíte barvu a jas
 2. Přepínač mezi předním a hlavním fotoaparátem
 3. Nastavení fotoaparátu
 4. Stav zeměpisných souřadnic
 5. Použití tlačítka hlasitosti pro přiblížení nebo oddálení
 6. Ťuknutím na miniaturu můžete zobrazit, sdílet nebo upravovat fotografie a videa
 7. Přepnutí mezi pořizováním fotografie a videa
 8. Pořizování fotografií nebo nahrávání videa pomocí tlačítka závěrky
 9. Návrat zpět nebo ukončení režimu fotoaparátu
 10. Výběr režimu záznamu
 11. Zástupce naposledy vybraného režimu záznamu
 12. Ťuknutím přepnete mezi úhly x1, x2, a x0.6
 13. Vyberte nastavení HDR (vysoký dynamický rozsah).
 14. Ikona rozpoznání scény a ikona podmínek
  Tyto ikony se objeví, když fotoaparát automaticky rozpozná scénu nebo podmínky.
 15. Ťuknutím upravíte efekt Rozostření
 16. Vyberte nastavení blesku. Ikona zčerná při aktivaci blesku nebo svítilny.
 17. Objektiv předního fotoaparátu