Vložení karty SIM a paměťové karty

Zařízení podporuje karty velikosti nano SIM.

XQ-CC54 podporuje použití jedné karty nano SIM a paměťové karty. Zařízení můžete použít jako zařízení pro dvě karty SIM vložením karty nano SIM a konfiguraci systému eSIM.

XQ-CC72 podporuje použití buď dvou karet nano SIM, nebo jedné karty nano SIM a paměťové karty.

Poznámka

  • I když používáte dvě karty SIM, které podporují 5G, můžete použít pouze 5G na kartě SIM pro datové přenosy. Nelze používat 5G na dvou kartách SIM současně.
  • XQ-CC54: Kartu nano SIM není třeba vkládat, chcete-li používat pouze elektronickou kartu eSIM.
  • Odpojte paměťovou kartu dříve, než ji vyjmete, abyste předešli ztrátě dat. Pro bezpečné vyjmutí paměťové karty najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Úložiště], a pak ťukněte na [Toto zařízení] pro výběr [Karta SD], a pak ťukněte na (ikona další) > [Odpojit].

Montáž - XQ-CC54

Diagram vložení karty SIM a paměťové karty do slotu. Levá strana předního pohledu, umístění karty SIM na vzdálenou stranu držáku a paměťové karty na bližší straně držáku.

Montáž - XQ-CC72

Schéma vkládání karet SIM a paměťové karty do slotu. Levá strana v předním pohledu, umístění hlavní karty SIM na přední stranu držáku a paměťové karty nebo sekundární karty SIM na bližší stranu držáku.

Poznámka

  • Kartu SIM neřezejte ani nestříhejte, protože může dojít k poškození zařízení.
  1. Vytáhněte držák karty SIM.
  2. Hlavní kartu SIM vložte řádně do prostoru pro SIM1.
  3. Druhou kartu SIM (SIM2) nebo paměťovou kartu umístěte ve správné orientaci do držáku.
  4. Jemně zatlačte držák karty SIM do slotu, dokud nezapadne v místě.