HDR (vysoký dynamický rozsah)

HDR (vysoký dynamický rozsah) se automaticky nastaví, když pořizujete fotografie v situacích s vysokým kontrastem, například při silném protisvětle. HDR můžete také povolit/zakázat.
  1. Při používání fotoaparátu přejeďte prstem po obrazovce a vyberte režim fotografie.
  2. Ťukněte na (ikona HDR) a potom vyberte požadovanou možnost.
  3. Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.