Řízení využívání dat

Můžete získat přehled o množství přenesených dat do a ze zařízení prostřednictvím mobilního datového připojení nebo připojení Wi-Fi za určité období. Můžete například zobrazit množství dat využívaných jednotlivými aplikacemi. V případě dat přenesených pomocí mobilního datového připojení můžete také nastavit upozornění o používání dat a limity, které zamezí dalším poplatkům.

Pomáhá omezit využití dat

 1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Síť a internet] > [Spořič dat].
 2. Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.

Nastavení varování ohledně využití dat nebo omezení mobilních dat

 1. Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.
 2. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Síť a internet] > [SIM karty].
  Pokud používáte dvě karty SIM, vyberte kartu SIM.
 3. Ťukněte na [Limit dat a upozornění].
 4. Podle toho, zda chcete nastavit datové varování nebo omezení dat, postupujte následovně.
  • Chcete-li nastavit varování ohledně využití dat, ťuknutím na přepínač [Nastavit upozornění na data] povolte funkci a poté ťuknutím na [Upozornění na data] změňte úroveň pro upozornění.
  • Chcete-li nastavit omezení objemu mobilních dat, ťuknutím na přepínač [Nastavit limit dat] povolte funkci a poté ťukněte na [Limit dat], abyste změnili omezení využití dat.

Tip

 • Můžete nastavit datum, kdy se cyklus využití resetuje. V nabídce [Limit dat a upozornění] ťukněte na [Cyklus využití mobilních dat] a poté nastavte datum resetování.

Poznámka

 • Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastaveného limitu, mobilní přenos dat v zařízení se automaticky vypne.

Kontrola využití dat

 1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Síť a internet].
 2. Podle toho, zda chcete zkontrolovat využití mobilních dat nebo dat Wi-Fi, postupujte následovně.
  • Chcete-li zkontrolovat využití mobilních dat, ťukněte na [SIM karty] > [Využití dat aplikacemi].
   Pokud používáte dvě karty SIM, vyberte kartu SIM a poté ťukněte na [Využití dat aplikacemi].
  • Chcete-li zkontrolovat využití dat Wi-Fi, ťukněte na [Internet] > [Využití dat mimo operátora].

Řízení využití dat jednotlivých aplikací

 1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Aplikace].
 2. Ťukněte na aplikaci, kterou chcete ovládat, a pak ťukněte na [Mobilní data a Wi‑Fi].
 3. Upravte možnosti podle potřeby.

Poznámka

 • Změna nastavení využití dat může mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.