Režim jedné ruky

Aktivujte režim ovládání jednou rukou a snížíte tak celou obrazovku, abyste mohli zařízení snáz ovládat jednou rukou.

  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Displej] > [Režim jedné ruky] a potom ťuknutím na přepínač [Používat režim jedné ruky] povolte funkci.
    Pro výběr jiných možností postupujte podle pokynů na obrazovce.
  2. Pro používání režimu jedné ruky dvakrát ťukněte na (Tlačítko plocha).
  3. Pro ukončení režimu jedné ruky znovu dvakrát ťukněte na (Tlačítko plocha) nebo ťukněte kamkoli nad aplikaci.