Různé způsoby fotografování

Fotografujte způsobem, který vyhovuje vaší situaci.

Pořízení fotografie ťuknutím na obrazovku

  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na (ikona nastavení) a poté ťukněte na [Fotografování dotykem] > [Zapnuto] nebo [Pouze přední fotoaparát].
  2. Zavřete nabídku nastavení.
    Nastavení se uloží pro všechny režimy záznamu.
  3. Ťuknutím kamkoliv na obrazovce pořiďte fotografii.

Tip

  • Tuto funkci můžete použít také pro videa.

Pořízení fotografie při nahrávání videa

  1. Při nahrávání videa ťukněte na (ikona fotoaparátu).
    Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění tlačítka závěrky.