Nastavení správného ostření

Fotoaparát automaticky nastaví ostření a detekuje tváře ve všech režimech záznamu.

Snímek nastavení zaostření

Automatické zaostřování

 1. Při používání hlavního fotoaparátu ťukněte na oblast, na kterou chcete zaostřit. Objeví se
  (ikona nastavení zaostření) a fotoaparát zaostří na tuto oblast.
  Chcete-li změnit oblast ostření, ťukněte na obrazovku.
 2. Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

Poznámka

 • Tato volba závisí na vybraném režimu záznamu.

Nastavení vzdálenosti ostření

 1. Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] > (ikona manuálního režimu).
 2. Ťukněte na (ikona nastavení zaostření).
 3. Tažením posuvníku upravte vzdálenost zaostření.
  Pro skrytí nebo zobrazení nabídky nastavení ťukněte na (ikona manuálního režimu).
 4. Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

Poznámka

 • Nastavení vzdálenosti ostření je dostupné, pouze když používáte hlavní fotoaparát.
 • Nastavení vzdálenosti ostření nemusí být dostupné. Záleží na vybraném režimu záznamu.

Nastavení ostření dotykem na hledáček

Objekt, na který chcete zaostřit, můžete vybrat dotykem v hledáčku. Když se dotknete hledáčku, fotoaparát upraví automaticky několik možností.

 1. Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] > (ikona manuálního režimu).
 2. Ťukněte na (ikona nastavení) > [Upravit dotykem] a pak vyberte [Pouze ostření] nebo [Ostření a jas].
  • Pouze ostření: Zaostří automaticky na specifikované místo.
  • Ostření a jas: Automaticky zaostřuje na specifikované místo a nastaví jas.
 3. Zavřete nabídku nastavení.

  Nastavení se uloží.