Zvuky a tóny

Nastavení vyzvánění

Můžete nastavit jiný vyzváněcí tón pro každou kartu SIM. Požadovaný hudební soubor můžete také vybrat jako vyzváněcí tón.

 1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Zvuk].
 2. Vyberte [Vyzváněcí tón telefonu – SIM 1] nebo [Vyzváněcí tón telefonu – SIM 2].

  Obrázek znázorňující polohu nabídky pro nastavení vyzvánění v nastavení zvuku.

 3. Vyberte zvuk ze seznamu.
  Chcete-li vybrat hudební soubor, který není v seznamu, ťukněte na [Přidat vyzvánění].

  Obrázek výběru zvuku ze seznamu.

 4. Potvrďte ťuknutím na [OK].

Nastavení zvuku oznámení

 1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Zvuk] > [Zvuk oznámení].
 2. Vyberte zvuk ze seznamu.
  Chcete-li vybrat hudební soubor, který není v seznamu, ťukněte na [Přidat oznámení].
 3. Potvrďte ťuknutím na [OK].

Tip

 • Chcete-li vypnout všechny zvuky vyzvánění nebo oznámení a nastavit zařízení pouze na vibrace, vyberte ze seznamu [Žádné].
 • Pro zapnutí nebo vypnutí jiných zvuků a tónů najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Zvuk] a poté ťuknutím na přepínače zapněte nebo vypněte různé zvuky a tóny.