Různé způsoby použití tlačítka hlasitosti

Způsob použití tlačítka hlasitosti můžete změnit.
  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na (ikona nastavení).
  2. Ťukněte na [Použít tlačítko hlasitosti jako] a vyberte možnost.
    Nastavení se uloží.

Nastavení tlačítka hlasitosti

  • Přiblížení: Použijte tlačítko hlasitosti pro přiblížení nebo oddálení.
  • Hlasitost: Tlačítko hlasitosti je pro fotoaparát deaktivováno.
  • Spoušť: Použijte tlačítko hlasitosti jako tlačítko závěrky pro fotografie a videa.