Základní funkce fotoaparátu

Používejte základní funkce fotoaparátu, které vám pomohou pořizovat fotografie nebo nahrávat videa.

Úprava nastavení fotoaparátu

 1. Při používání fotoaparátu ťukněte na (ikona nastavení).
 2. Přejížděním prsty v seznamu si zobrazte dostupná nastavení a vyberte nastavení.

  Snímek nastavení fotoaparátu


Poznámka

 • Dostupná nastavení se liší v režimech fotografie a videa.

Tip

 • Ťuknutím na (ikona úvodu k funkcím) zkontrolujete údaje o různých funkcích.

Změna velikosti fotografie

 1. Při používání fotoaparátu ťukněte na (ikona nastavení) > [Velikost fotografie].
 2. Vyberte požadované nastavení.

Přepínání mezi hlavním a předním fotoaparátem

 1. Při používání fotoaparátu přepnete ťuknutím na (ikona přepnutí fotoaparátu) mezi hlavním a předním fotoaparátem.


Tip

 • Můžete také přepínat mezi fotoaparáty přejetím prstem na obrazovce fotoaparátu (v orientaci na výšku) nebo přejetím prstem doprava na obrazovce fotoaparátu (v orientaci na šířku).

Přepínání objektivů a zoom

Při používání hlavního fotoaparátu můžete přepínat objektivy.

 1. Při používání hlavního fotoaparátu ťukněte na jedno z tlačítek úhlu.
  • (tlačítko ultra široké)
  • (tlačítko široké)
  • (tlačítko teleobjektiv)
 2. Přibližte snímek.
  • Táhněte tlačítko úhlu doleva a doprava (v orientaci na výšku) nebo nahoru a dolů (v orientaci na šířku).
  • Na obrazovce fotoaparátu prsty sevřete nebo oddalte.
  • Použijte tlačítko hlasitosti.

Tip

 • Můžete bez přepínání objektivů hladce přibližovat a oddalovat.
 • Když je zvolen režim Ručně, zobrazí se lišta přibližování (zoom bar). Pro přepnutí objektivů ťukněte opakovaně na jméno úhlu a poté roztáhněte nebo stáhněte dva prsty na obrazovce nebo použijte pro přiblížení zobrazení tlačítko hlasitosti.
 • Pro přibližování pomocí digitálního zpracování, které zachovává více původní kvality snímku, ťukněte na (ikona nastavení) > [Nastavení digitální lupy] > [Lupa superrozlišení].