Konfigurace eSIM (pouze XQ-CC54)

Vaše zařízení podporuje karty eSIM (stažené karty SIM).

Pro použití karty eSIM proveďte nastavení z nabídky Nastavení.

  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Síť a internet] > [SIM karty].
    Jestliže je již vložena karta SIM nebo je již stažena karta eSIM, ťukněte na (ikona přidání).
  2. Pro naskenování kódu QR code poskytnutého mobilním operátorem postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka

  • Postup pro nastavení eSIM se liší podle mobilního operátora. Pokud nastavení nelze dokončit pomocí zde popsaného postupu, vyhledejte postup nastavení, který vám poskytl mobilní operátor.