Prohlížení stavu paměti

Vnitřní úložiště uchovává stažený nebo přenesený obsah spolu s osobními nastaveními a daty a obvykle se zaplní normálním používáním. Pokud se zařízení začne zpomalovat nebo se začnou náhle ukončovat aplikace, zvažte následující kroky:

  • Zavřete běžící aplikace, které nepoužíváte.
  • Odinstalujte stažené aplikace, které již nepoužíváte.
  • Přeneste fotografie, videa a hudbu z vnitřní paměti na vyměnitelnou paměťovou kartu nebo do služby Google.

Poznámka

  • Paměťovou kartu lze zakoupit samostatně.
  • Pokud vaše zařízení nedokáže číst z paměťové karty, zkuste kartu naformátovat. Mějte na paměti, že při formátování bude vymazán veškerý obsah karty.

Zobrazení stavu paměti

  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Úložiště].