Vyhledání čísla nebo čísel IMEI na zařízení

Vašemu zařízení je přiřazeno jedno nebo dvě jedinečná identifikační čísla, která jsou označována jako IMEI nebo ID produktu. Toto číslo byste si měli poznamenat. Můžete je potřebovat, pokud dojde k odcizení vašeho zařízení, nebo při kontaktování podpory.

Vyhledání čísla nebo čísel IMEI pomocí číselníku

  1. Najděte a ťukněte na (ikona telefonu).
  2. Ťukněte na (ikona číselníku).
  3. Zadejte *#06# na číselníku. Číslo nebo čísla IMEI se zobrazí automaticky.

Zobrazení čísla nebo čísel IMEI na držáku

Obrázek prohlížení čísel IMEI na pravé horní straně v zadním náhledu.

  1. Vytáhněte držák karty SIM. Číslo nebo čísla IMEI jsou uvedena na držáku.